top of page
Forskare på dator

Vår verksamhet nu och framåt

Utbildning

Kärnan i vår verksamhet utgörs av kursverksamhet och annan utbildning inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik(MSKUL). Våra kurser riktar sig till legitimerade vårdgivare. Vi erbjuder både kurser för den totala nybörjaren som såväl för den med redan goda kunskaper i ämnet. Vår ambition är att ständigt utveckla och förbättra det vi lär ut. Vårt digitala arkiv utgör en hörnsten av vår e-baserad plattform. Det är gratis och tillgängligt för alla.

Klinisk verksamhet

Vi anser att en god klinisk kunskap och vana är av stor betydelse för att utvecklas inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Vi som föreläser på ultraljudskurser.se har lång klinisk erfarenhet. Vi arbetar både inom den privata sektorn samt inom landstingsvården. Vi använder ultraljudet både på mottagning, vid mindre interventioner samt under operation. 

Forskning

Forskning ligger oss varmt om hjärtat. Den utgör grunden för vårt dagliga arbete och för framtiden. Vi tar del av ny forskning och anpassar oss till nya rådande riktlinjer.

Vi bedriver även egen forskning inom både ultraljudsdiagnostik, stötvåg, rehabilitering och kirurgi. Vi lägger löpande ut ett axplock av intressanta artiklar och studier i vårt arkiv.

Internationella uppdrag

Vi håller även föreläsningar och utbildningar utomlands, både fysiskt och digitalt. 

bottom of page