top of page
_EPX8780.JPG

Varför utbilda sig i ultraljudsdiagnostik?

Ultraljud har utvecklats mycket de senaste åren och forskning visar entydigt att man kan lita på det man ser i jämförelse med andra diagnostiska verktyg inom många områden i det muskuloskeletala systemet. Detta förutsätter att den som utför undersökningen har god kunskap om hur man använder metoden.

Några stora fördelar med ultraljudsdiagnostik jämfört med exempelvis magnetkamera är att ultraljud kan användas vid dynamiska undersökningar och är lätt att integrera på din egen klinik. Detta  minskar risken för missförstånd mellan en remittent till en annan samt att långa köer till andra radiologiska undersökningar kan undvikas.

Bild & upplösning

Ultraljud har bättre upplösning än både magnet resonans(MR) och datortomografi(DT). En spatial upplösning på mindre än 0.1 mm är vanligt.

Det innebär bilder med en ökad detaljrikedom och att mycket små avvikelser kan noteras med ultraljud.

Dynamisk undersökning

Ultraljud är en dynamiska undersökningsmetod vilket möjliggöra att den undersöka vävnaden kan röras på och belastas genom hela undersökningen. Detta är ofta avgörande för att identifiera annars oupptäckt patologi i bl.a. rörelseapparaten. 

Dessa dynamiska egenskaper innebär också att ultraljud lämpar sig väl för undersökning av barn som annars oftast behöver sövas i samband med MR för att undvika rörelseartifakter.

Doppler

En än mer unik funktion hos ultraljud är Doppler. Med hjälp av Doppler kan bl.a. blodets rörelse/flöde mätas med en enastående precision. Metoden används främst vid undersökning av hjärtat, större kärl och foster men är även mycket användbar vid exempelvis undersökning av inflammatoriska tillstånd i leder, slemsäckar, senor, ligament, muskler mm.

Strålning och exponering

Ultraljud är fri från joniserande strålning. Det gör att tekniken är helt ofarlig vid undersökning av rörelseapparaten.

Ultraljudet påverkas inte negativt av metalliska föremål. Patienter med proteser, skruvar och plattor kan därför undersökas som vanligt. 

För patienter som lider av klaustrofobi kan ultraljud ofta vara att föredra framför MR vid undersökning av mjukdelsskador.

Genomlysning vid interventioner

Med ultraljud har du möjligheten att säkerställa att en injektion når sitt målområde utan att skada annan omkringliggande vävnad. Blockader, injektioner, aspirationer mm kan göras mer effektiv och säkert.

Tillgänglighet & pris

Ultraljud används idag i de flesta områden i vården. Maskinerna är oftast mycket tillgängliga i en sjukhusmiljö. Det finns i rummet nära patienten. Många maskiner är idag portabla. Även de mer exklusiva maskinerna är idag relativt billiga.

bottom of page