_EPX8780.JPG

Varför utbilda sig i ultraljudsdiagnostik?

Bild & upplösning

Ultraljud har bättre upplösning än både magnet resonans(MR) och datortomografi(DT). En spatial upplösning på mindre än 0.1 mm är vanligt.

Det innebär bilder med en ökad detaljrikedom och att mycket små avvikelser kan noteras med ultraljud.

Dynamisk undersökning

Ultraljud är en dynamiska undersökningsmetod vilket möjliggöra att den undersöka vävnaden kan röras på och belastas genom hela undersökningen. Detta är ofta avgörande för att identifiera annars oupptäckt patologi i bl.a. rörelseapparaten. 

Dessa dynamiska egenskaper innebär också att ultraljud lämpar sig väl för undersökning av barn som annars oftast behöver sövas i samband med MR för att undvika rörelseartifakter.

Exponering

Ultraljud är fri från joniserande strålning. Det gör att tekniken är särskild lämplig vid undersökning av barn. 

Ultraljudet påverkas inte negativt av metalliska föremål. Patienter med proteser, skruvar och plattor kan därför undersökas som vanligt. 

För patienter som lider av klaustrofobi kan ultraljud ofta vara att föredra framför MR vid undersökning av mjukdelsskador.

Genomlysning vid interventioner

Med ultraljud har du möjligheten att säkerställa att en injektion når sitt målområde utan att skada annan omkringliggande vävnad. Blockader, injektioner, aspirationer mm kan göras mer effektivt och säkert.

Tillgänglighet & pris

Ultraljud används idag i de flesta områden i vården. Maskinerna är oftast mycket tillgängliga i en sjukhusmiljö. Det finns i rummet nära patienten. Många maskiner är idag portabla. Även de mer exklusiva maskinerna är idag relativt billiga.

Kontakt

+46 733 108 046

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin