_EPX8594_edited.jpg

Armbåge & hand

Fördjupningskurs

Skador och smärttillstånd i armbåge, underarm och hand är vanligt bland såväl idrottare som hantverkare och inte minst kontorsarbetare.

Smärta och nedsatt funktion i handen har ofta en mycket stor påverkan på den allmän dagliga livsföringen.

Ultraljud lämpar sig väl för undersökningar av armbåge, underarm och hand bl.a. tack vare den ytliga och exponerade anatomin.

Ultraljudets dynamiska egenskaper är särskilt användbart vid bedömningar av skador på ligament och senor i armbåge, hand och fingrar. 

Med ultraljud är det även möjligt att snabbt utvärdera kärl och nerver.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ultraljudsundersökningar av armbåge, underarm och hand. Efter genomförd kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera vanligt förekommande skador och åkommor i dessa områden.

Deltagaren ska lära sig mer avancerade systeminställningar samt lära sig använda doppler.

Kurser syftar även till att ge deltagaren behörighet till mer avancerade kurser inom armbåge och hand.

Upplägg & Innehåll

Denna kurs omfattar två heldagar där vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiskt arbete.

Under dag två demonsterar vi live-scanning av ett par patienter med besvär i armbåge, underarm och/eller hand. 

I kursen kommer vi bl.a att gå igenom följande anatomi/strukturer:

Distala biceps, bursa olecranon, mediala- & laterala epikondylen, samtlig muskulatur i underamen, n.medianus, n.radialis, n.ulnaris, karpaltunneln, guyons kanal, TFCC, fingrarnas sträck- & böjsenor.

Andra kursmoment:

  • Grundläggande teori och praktik av doppler(power doppler, color flow doppler).

  • Introduktion till ultraljudsvägledda interventioner i armbåge, underarm och hand.
     

Material & kurslitteratur

I kursen ingår tryckt material i form av kompendium som innehåller samtliga teoretiska och praktiska moment. Materialet går även att erhålla digitalt på ett USB-minne för en kostnad på 100kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Kursdatum

Pga rådande pandemi är samtliga kurser fram tom mitten av april 2021 inställda.

Datum för kommande kurser lanseras inom kort.

+