top of page
_EPX8778.JPG

Knä, lår & höft

Fördjupningskurs

Ultraljud kan med lätthet bedöma och diagnostisera muskelskador i lår, säte och höft. Vid ospecifik smärta i knät och höft är ultraljud ofta användbart för snabb screening av misstänkt ledsvullnad. Skador och förändringar av knäts menisker kan idag bedömas minst lika bra med ultraljud som med MR. Senor och bursor kring knäleden är vanliga besvär som drabbar idrottare av alla åldersgrupper och som lämpar sig väl för undersökning med ultraljud.

Injektionsbehandling kring knä och höft som görs med vägledning av ultraljud kan då både göras säkrare och med större precision.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ultraljudsundersökningar knä, lår och höft. Efter genomförd kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera vanligt förekommande skador och åkommor i dessa områden.

Deltagaren ska lära sig mer avancerade systeminställningar samt lära sig använda doppler.

Kurser syftar även till att ge deltagaren behörighet till mer avancerade kurser inom knä och höft.

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Upplägg & Innehåll

Denna kurs omfattar två heldagar där vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiskt arbete.

Under dag två demonsterar vi live-scanning av ett par patienter med besvär i knä, lår och höft.

 

I kursen kommer vi bl.a att gå igenom följande anatomi/strukturer:

Quadricepssena, patellarsena, menisker, kollateralligament, tractus iliotibialis, bursor kring knä och höft, ledbrosk, trokanter major, iliopsoas, glutéer, hamstrings, adduktorer, symfysis pubicum.

Andra kursmoment:

  • Diagnostik av ljumskbråck. 

  • Introduktion till ultraljudsvägledda interventioner i knä och höft.


Efter avslutad kurs ska deltagaren skicka in patientfall samt läsa ett antal utvalda artiklar som del i en portfölj inför examenstillfället.

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Tid & plats

Datum:

11-12/4 2024

Plats:

Medema Physio, Kista Stockholm

Pris:

6000kr exkl. moms

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

+
bottom of page