_EPX8567.JPG

Introduktion till MSKUL

Grundkurs

Här lär du dig hur maskinerna fungerar och får skanna strukturer i kroppens stora leder såsom fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand. Kursen innehåller grundläggande teori och forskning samt stort fokus på praktiskt handhavande. Fördelar och fallgropar i metoden kommer att diskuteras, exempelvis hur ultraljud står sig mot MRI eller slätröntgen. Vi följer europeiska riktlinjer om positionering och protokoll för skanning. Du får lära dig hur man tolkar ultraljudsbilder samt hur du använder utrustningen i din kliniska vardag och hur du journalför. Vi kommer även att titta på exempel på patologi, men i den här kursen lägger vi främst fokus på grundläggande handhavande. För mer ingående kunskap och patologi bör man även gå de fördjupande stegen.

Exempel på delmål:
  • Lära dig hur ultraljudstekniken fungerar och tillämpas inom ortopedmedicinska området.

  • Lära dig grundläggande maskinfunktioner och bildoptimering

  • Börja träna praktiskt genom att scanna utvalda strukturer i både övre och  nedre extremitet.

  • Förstå vanliga feltolkningsmekanismer/artifakter och hur dessa undviks/korrigeras.

Nästa kurstillfälle:
Pga rådande pandemi är samtliga kurser jan-april 2021 inställda.
Nya kursdatum kommer lanseras inom kort.
+