_EPX5638.jpg

Höft

Fördjupningskurs

Här går vi igenom armbåge, nerver och handen i detalj. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, tendinoser, senskideinflammation, bursit, frakturer, nervinklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål:

Att veta hur man skiljer på en tendinos och ruptur vid lateral epikondylalgi

Att lära dig hur man bedömer biceps distala senfäste

Att lära dig att tolka nervpatologi

Att utvärdera svullnad i och runt handleden

Att lära dig utvärdera vanliga ligamentskador i armbåge, hand och fingrar

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en grundkurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller motsvarande utbildning.

Kursdatum

2 heldagar
Plats:
Medema, Kista Stockholm
Pris:
7500 kr
+
Boka kurs