top of page
Graduation Hat Throw

Program för examen i MSKUL

Ta steget och utbilda dig i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik!

Oavsett om du är ortoped, naprapat, akutläkare, fysioterapeut, kiropraktor, radiolog eller annan vårdgivare finns det stora fördelar med att behärska ultraljud som ett diagnostiskt verktyg. Ultraljud tar allt större plats inom bilddiagnostiken och kan idag ofta ersätta dyrare och mindre tillgängliga undersökningsmetoder. 

Vi erbjuder både grundläggande och mer avancerade kurser.

För att på egen hand kunna använda ultraljudet på ett säkert och korrekt sätt krävs både goda teoretiska och praktiska kunskaper.

Att ta examen och erhålla en certifiering är en viktig del i kvalitetssäkring och en bekräftelse av deltagarens kunskapsnivå. Det bidrar också till utvecklingen av en mer homogen och kompetent yrkeskår som höjer ultraljudsdiagnostikens status samt ökar patientsäkerheten.

Oavsett om du går en enskild kurs eller genomför hela examensprogrammet utlovar vi en intressant och lärorik utbildning som levereras med stor passion och erfarenhet.

Utbildningens mål

Målet med examensutbildningen är att ge deltagaren både grundläggande och djupgående teoretiska och praktiska kunskaper i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Efter genomförande av utbildningens samtliga steg ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera majoriteten av skador och åkommor i både övre och nedre extremitet. Deltagaren ska kunna dokumentera eventuella fynd i både bild och text samt adekvat kunna kommunicera sådana med patienter och eventuellt andra vårdgivare. Deltagaren ska även på ett kritiskt sätt kunna resonera och diskutera ultraljudsbilder med kliniska fynd och tester. 

Upplägg & Innehåll

Kursprogrammet är indelat i sex kurser där varje del består av två dagar som fylls med teori men framför allt praktiskt handhavande under handledning från erfarna lärare. Det kommer att ingå patientfall med verkliga patienter, men den största delen av praktiken kommer att utföras på dig själv och dina kurskollegor. Detta ger en riktigt bra möjlighet för feedback mellan deltagare. Antalet deltagare är aldrig fler än 3 per maskin och du är välkommen oavsett vilken maskin du har på din klinik.

Kursen delas in i:

  • Grundkurs

  • Fördjupning axel

  • Fördjupning armbåge & hand

  • Fördjupning underben & fot

  • Fördjupning knä, lår & höft

I fördjupningsstegen kommer du att få en hemuppgift där du ska börja samla patientfall. Vid examenstillfället kommer vi att diskutera fallen i grupp tillsammans med några andra hemuppgifter. Efter avklarat teoretisk och praktiskt prov kommer ett diplom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik delas ut.

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på särskilda delmoment.

Kursen är framtagen i samarbete med specialist inom respektive område (radiolog, ortoped, allmänläkare, akutläkare).

bottom of page