top of page
Graduation Hat Throw

Examenskurs

Tentamen, seminarium & patientfall

Att ta examen och erhålla en certifiering är en viktig del i kvalitetssäkring och en bekräftelse av deltagarens kunskapsnivå. Det bidrar också till utvecklingen av en mer homogen och kompetent yrkeskår som höjer ultraljudsdiagnostikens status samt ökar patientsäkerheten.

Kursens mål

Målet med kursen är att kontrollera deltagarens teoretiska och praktiska kunskaper i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt repetera och förbättra eventuella kunskapsluckor. Efter avslutad kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera majoriteten av skador och åkommor i både övre och nedre extremitet. Deltagaren ska kunna dokumentera eventuella fynd i både bild och text samt adekvat kunna kommunicera sådana med patienter och eventuellt andra vårdgivare. Deltagaren ska även på ett kritiskt sätt kunna resonera och diskutera ultraljudsbilder med kliniska fynd och tester. 

Upplägg & Innehåll

Likt tidigare kurser är examenskursen uppdelad på två heldagar. 

Första dagen ägnas åt repetition av valfria moment utifrån deltagarnas önskemål. Under andra dagen hålls seminarium för diskussion av inskickade patientfall samt utvalda artiklar/studier. 


Kursen avslutas med både teoretiskt och praktiskt prov. 

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på vissa delmoment (se nedan).

Som leg. naprapat kan du ansöka om fortbildningspoäng för kursen.

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Kursdatum

Datum:

9-10/12 2024

Plats:

Medema Physio, Kista Stockholm

Pris:

6000kr exkl. moms

För att kunna delta i denna kurs krävs genomförd grundkurs och samtliga fördjupningssteg

+
bottom of page