Graduation Hat Throw

Examenskurs

Tentamen, seminarium & patientfall

Att ta examen och erhålla en certifiering är en viktig del i kvalitetssäkring och en bekräftelse av deltagarens kunskapsnivå. Det bidrar också till utvecklingen av en mer homogen och kompetent yrkeskår som höjer ultraljudsdiagnostikens status samt ökar patientsäkerheten.

Likt tidigare kurser är examenskursen uppdelad på två heldagar. 

Första dagen ägnas åt repetition av valfria moment utifrån deltagarnas önskemål. Under andra dagen hålls seminarium för diskussion av inskickade patientfall samt utvalda artiklar/studier. 
Kursen avslutas med både teoretiskt och praktiskt prov. 

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på vissa delmoment (se nedan).

Som leg. naprapat kan du ansöka om fortbildningspoäng för kursen.

Kursmoment​
  • Repetition
  • Patientfallsdiskussion
  • Artikelseminarium
  • Teoretisk tentamen
  • Praktisk tentamen

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på vissa delmoment.

Kursen är framtagen i samarbete med specialist inom respektive område (radiolog, ortoped, allmänläkare, akutläkare).

Nästa kurstillfälle:
Pga rådande pandemi är samtliga kurser jan-april 2021 inställda.
Nya kursdatum kommer lanseras inom kort.
+