top of page
_EPX8567.JPG

Axel & skuldra

Fördjupningskurs

Skador och smärta kring axeln är mycket vanligt förekommande och utgör många gånger en diagnostisk svårighet pga ledens komplexitet samt ospecifika kliniska tester. De flesta av skadorna är av extraartikulär genes och lämpar sig väl för undersökning med ultraljud.

I jämförelse med MR har ultraljud många fördelar såsom en högre upplösning, möjligheten till dynamisk undersökning i realtid samt jämförelse med frisk sida.

En väl utförd ultraljudsundersökning av axeln kräver goda kunskaper i både anatomi och praktisk färdighet samt kännedom om vanliga fallgropar.

Denna fördjupningskurs innehåller både omfattande teoretiskt och praktiskt block.

Stort fokus läggs på praktiskt lärande med mycket scanning.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ultraljudsundersökningar av axel och skuldra. Efter genomförd kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera vanligt förekommande skador och åkommor i axel-skulder-komplexet.

Deltagaren ska lära sig mer avancerade systeminställningar samt lära sig använda doppler.

Kurser syftar även till att ge deltagaren behörighet till mer avancerade kurser inom axel & skuldra.

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Upplägg & Innehåll

Denna kurs omfattar två heldagar där vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiskt arbete.

Under dag två demonsterar vi live-scanning av ett par patienter med besvär i axel-skuldra. 

 

I kursen kommer vi bl.a att gå igenom följande anatomi/strukturer:

Biceps, rotatorintervallet, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, deltoideus, bursa subacromiale-subdeltoideus, glenohumeralleden, ac-leden.

Andra kursmoment:

  • Grundläggande teori och praktik av doppler(power doppler, color flow doppler).

  • Introduktion till ultraljudsvägledda injektioner i axel-skulder-komplexet.

 

Efter avslutad kurs ska deltagaren skicka in patientfall samt läsa ett antal utvalda artiklar som del i en portfölj inför examenstillfället.​

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Tid & plats

Datum:

21-21/10 2024

 

Plats: Medema Physio, Kista Stockholm

Pris: 6000kr exkl. moms

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

+
bottom of page