_EPX8567.JPG

Axel & skuldra

Fördjupningskurs

Skador och smärta kring axeln är mycket vanligt förekommande och utgör många gånger en diagnostisk svårighet pga ledens komplexitet samt ospecifika kliniska tester. De flesta av skadorna är av extraartikulär genes och lämpar sig väl för undersökning med ultraljud.

I jämförelse med MR har ultraljud många fördelar såsom en högre upplösning, möjligheten till dynamisk undersökning i realtid samt jämförelse med frisk sida.

En väl utförd ultraljudsundersökning av axeln kräver goda kunskaper i både anatomi och praktisk färdighet samt kännedom om vanliga fallgropar.

Denna fördjupningskurs innehåller både omfattande teoretiskt och praktiskt block.

Stort fokus läggs på praktiskt lärande med mycket scanning.

Kursen omfattar bland annat:​
 • Bicepsrupturer

 • Partiella- & genomgående skador i rotatorkuffen.

 • Subakromiell bursit

 • Labrumskador

 • Ledsvullnad/inflammation

 • Skador/förändringar i ac-leden

 • Nervinklämningar och muskelatrofier

Exempel på delmål:
 • Att veta hur man skiljer på en partiell och genomgående skada på rotatorkuffen

 • Att lära dig hur man bedömer atrofi i kuffens muskelbukar

 • Att lära dig att använda och tolka doppler

 • Att utvärdera svullnad i och runt leden

 • Att prova på guidade injektioner i axeln.

Nästa kurstillfälle:
Pga rådande pandemi är samtliga kurser jan-april 2021 inställda.
Nya kursdatum kommer lanseras inom kort.

Kontakt

+46 733 108 046

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin