top of page
_EPX8594_edited.jpg

Armbåge & hand

Fördjupningskurs

Skador och smärttillstånd i armbåge, underarm och hand är vanligt bland såväl idrottare som hantverkare och inte minst kontorsarbetare.

Smärta och nedsatt funktion i handen har ofta en mycket stor påverkan på den allmän dagliga livsföringen.

Ultraljud lämpar sig väl för undersökningar av armbåge, underarm och hand bl.a. tack vare den ytliga och exponerade anatomin.

Ultraljudets dynamiska egenskaper är särskilt användbart vid bedömningar av skador på ligament och senor i armbåge, hand och fingrar. 

Med ultraljud är det även möjligt att snabbt utvärdera kärl och nerver.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ultraljudsundersökningar av armbåge, underarm och hand. Efter genomförd kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera vanligt förekommande skador och åkommor i dessa områden.

Deltagaren ska lära sig mer avancerade systeminställningar samt lära sig använda doppler.

Kurser syftar även till att ge deltagaren behörighet till mer avancerade kurser inom armbåge och hand.

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Upplägg & Innehåll

Denna kurs omfattar två heldagar där vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiskt arbete.

Under dag två demonsterar vi live-scanning av ett par patienter med besvär i armbåge, underarm och/eller hand. 

I kursen kommer vi bl.a att gå igenom följande anatomi/strukturer:

Distala biceps, bursa olecranon, mediala- & laterala epikondylen, samtlig muskulatur i underamen, n.medianus, n.radialis, n.ulnaris, karpaltunneln, guyons kanal, TFCC, fingrarnas sträck- & böjsenor.

Andra kursmoment:

  • Grundläggande teori och praktik av doppler(power doppler, color flow doppler).

  • Introduktion till ultraljudsvägledda interventioner i armbåge, underarm och hand.

Efter avslutad kurs ska deltagaren skicka in patientfall samt läsa ett antal utvalda artiklar som del i en portfölj inför examenstillfället.

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Kursdatum

Datum:

Nya kursdatum kommer inom kort.

Pris:

6000kr exkl. moms

Plats:

Medema Physio, Kista Stockholm

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

+
bottom of page