Armbåge & hand

Fördjupningskurs

Här går vi igenom armbåge, nerver och handen i detalj. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, tendinoser, senskideinflammation, bursit, frakturer, nervinklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål
  • Att veta hur man skiljer på en tendinos och ruptur vid lateral epikondylalgi

  • Att lära dig hur man bedömer biceps distala senfäste

  • Att lära dig att tolka nervpatologi

  • Att utvärdera svullnad i och runt handleden

  • Att lära dig utvärdera vanliga ligamentskador i armbåge, hand och fingrar

  • Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en grundkurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller motsvarande utbildning.

Nästa kurstillfälle:
Pga rådande pandemi är samtliga kurser jan-april 2021 inställda.
Nya kursdatum kommer lanseras inom kort.

Kontakt

+46 733 108 046

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin